H:70 İÇ BÜKÜM VƏ ÇÖL BÜKÜM DÖNMƏLƏR (HƏRƏKƏTLİ) 90°