İstehsalat
Elektrik Panolarının İstehsalı
Metal Kabel Kanallarının İstehsalı
Elektrik Ayırıcısı İstehsalı
AS-Hava xətti İstehsalı
Aydınlatma & İldırım ötürücü
dirəklərinin İstehsalı
Metal və PVC izolyasiyalı
Borularının İstehsalı